Kommentar till Carl Agner

Hinderentusiasten och SHS medlemmen Carl Agner har gjort ett mintressant inlägg om sin bakgrund och intresse för hindersporten. En del av det han skriver behöver kommenteras då det bygger på missuppfattning eller bristfällig information från undertecknad. För att bättra på informationen bifogas en uppdaterad banskiss med steeplechasehindren numrerade och startplatserna utmärkta.

Alla steeplechaselopp startar i högervarv och går sedan direkt in på diagonalen efter hinder nr 4 på bortre långsidan, sedan två vänstervarv. Start för S:t Eriks (som Carl frågar efter) framgår av skissen 4550 S med hinder nr 7 som första språng. Hinder 5 och 6 hoppas endast i vänstervarv. Vill man rida längre löp, 5000, som Carl föreslagit och är fullt möjligt senare även om någon sådan förlängning inte är gjord i år, då får man starta ungefär vid 3500 starten och efter diagonalen gå tre vänstervarv. Kurvradien är likvärdig med Täby och på Bro doserad så det utgör inget problem i det tempo som hinderlöp rids i. Efter årsmötet har också tagits beslut i den hindergrupp som utsågs då att inte bygga hinder nr 9, vilket innebär att antalet språng blir det samma som på Täby.

Vad gäller häckarna, så den engelska typen som refereras till har använts på Täby under 80-talet och en bit in på 90-talet. De importerades risade och klara från England, så de var deras standardhäckar, men de fungerade dåligt här, vanligt att de blev rivna och liggande och lämnade luckor för efterföljande ekipage. Det gick så långt att skiljedomstolen uppmanade till att ta fram en bättre modell. Som ansvarig för Täby tog jag då fram en modell som efterliknade dessa utseendemässigt och gav efter vid islag men reste sig igen med hjälp av gasdämpare. För ca 15-16 år sedan infördes sedan Easy Fix häckar i hela skandinavien och dessa har vi för avsikt att fortsätta med på Bro Park.

Under sommaren kommer bygget av hinder på Bro fullföljas, med ideell hjälp, och vi ser fram emot de första hinderloppen där som är planerade till 19 augusti.

För Skandinavisk Hindersport
K-B Wirenstål ordf.

Artikelgrupp: 

 

Bastian Stud & Racing

 

Belldale Racing School

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.